Sarah B. Eggen Forgylling

Bladforgylling

Rensing av forgylte rammer, speil og møbler

Toning av bladgull

Styrking av gesso

Kopiering og design av rammer og speil

Restaurering og konservering av antikke møbler

Samarbeid med malerikonservator (felles verksted)

Sarah B. Eggen © 2008